CNC-svarvning

Vad är CNC-svarvning?

CNC-svarvning är en avancerad bearbetningsprocess som är central i Ölme Mekaniskas verksamhet. Denna teknik används för att tillverka komplexa komponenter i en mängd olika material, vilket möter behoven inom många industriella sektorer. Från vattenturbiner och bärgningsbilar till bergborrar och fartygsframdrift, är precision och mångsidighet nyckelaspekter i Ölme Mekaniskas CNC-svarvningstjänster.

Teknisk översikt av CNC Svarvning

I processen för CNC-svarvning används datorstyrda maskiner för att forma material, som metallstänger, i specifika former och storlekar. Denna process involverar rotation av arbetsstycket samtidigt som skärverktyg appliceras för att avlägsna material och skapa den önskade formen. Det är en mångsidig process som kan producera allt från enkla till mycket komplexa geometrier.

Ölme Mekaniskas expertis och maskinpark

Ölme Mekaniska står ut genom sin expertis inom CNC-svarvning, där de erbjuder en rad relaterade tjänster som CNC-fräsning, montering, mätning, och systemleveranser. Företagets maskinpark håller hög standard och de följer kontinuerligt med i den tekniska utvecklingen för att säkerställa att de kan erbjuda de bästa lösningarna för sina kunder.

Design och programmering i tillverkningen

Vidare arbetar Ölme Mekaniska med konstruktion och programmering av verktyg och fixturer i Inventor cad-system, vilket underlättar skapandet av både standardiserade och anpassade lösningar för deras kunder. Genom användning av avancerade CAD/CAM-system, såsom Cad-Cam Gibbs, kan de snabbt och effektivt skapa detaljerade program för sina maskiner, vilket ytterligare förstärker deras kapacitet inom CNC-svarvning.

Användningsområden för CNC-svarvade delar

Dessa delar används i en mängd olika industrier, inklusive flygindustrin, bilindustrin, medicinsk utrustning och elektronik. De kan variera från enkla komponenter till komplexa, specialdesignade delar.

Pålitlig partner

CNC-svarvning hos Ölme Mekaniska representerar en kombination av teknisk expertis, avancerad maskinpark och en stark fokus på kvalitet och precision. Detta gör dem till en pålitlig partner för alla som behöver högkvalitativa och noggrant utformade komponenter tillverkade med CNC-svarvningsteknik.

Konstruerar verktyg och fixturer

Vi jobbar också med konstruktion av verktyg och fixturer i Inventor cad-system. Dels för att ta fram egna fixturer och verktyg till vår produktion, men även på uppdrag av kunder. MPS-systemet Monitor tar hand om allt från offert till leverans, vilket ger oss bra kontroll på hela processen. Vi tar själva fram olika typer av enklare eller komplicerade detaljprogram till våra maskiner via Cad-Cam Gibbs som är snabbt och effektivt.

Maskinpark

Vår maskinpark håller hög standard och vi ser till att alltid följa med den tekniska utvecklingen.
Se maskinförteckning (pdf).