Förstasida
Företaget
Kompetensen
Maskinförteckning
Kunder
Kvalitet & Miljö
Kontakta Oss


NYHETER
 

Samtliga i företaget skall verka för att vår kvalité upprätthålls så att kunden upplever stort förtroende för vårt företag.

De ska även säkerhetsställa företagets framtid som leverantör av kvalificerade mekaniska produkter.

ISO9001Kvalitetspolicy enligt ISO9001

Ölme mekaniska AB och varje medarbetare skall sträva mot att utföra sina arbetsuppgifter med en ständig strävan mot förbättring.

 • Vår verksamhet skall kännetecknas av stor flexibilitet.
 • Vi har väl utvalda leverantörer med kvalitetsprodukter.
 • Vi skall vara problemlösare för våra kunder och upprätthålla hög sakkunskap för rätt val av metod och teknik.
 • Dessutom skall vi kännetecknas av högt engagemang, leveranssäkerhet och hög servicenivå för långsiktig kundtrygghet.
 • Vi skall uppfylla kunders och myndigheters krav.
Miljöpolicy enligt ISO14001

Ölme Mekaniska AB skall inom skärande bearbetning bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda produkters framtagning med för branschen låg miljöpåverkan.

Detta innebär att vi ska:

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring verksamhetens miljöfrågor
 • Påverka, ställa krav på och involvera leverantörerna i vårt miljöarbete
 • Ständigt sträva efter förbättringar
 • Förebygga föroreningar genom att hushålla med resurser och
  verka för ett bättre miljötänkande vid utförande av våra tjänster
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och förebygga föroreningar

 

   
    Ölme Mekaniska AB - Hantverkargatan 6 - 681 42 Kristinehamn - Tel: 0550-195 50 - Fax: 0550-810 17 - info@olmemekaniska.se